Senin, 30 Januari 2012

QS. Maryam {19} :33"Dan Keserjateraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". QS. Maryam {19} :33

-Int-

0 comments:

Posting Komentar